ค้นหาข้อมูล

ประวัติศาสตร์

การลงทุน

| เชื้อชาติ | ศาสนา | การแต่งกาย |


เชื้อชาติ

          เมียนมาร์มีประชากรประมาณ 51.48 ล้านคน (2557) ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ต่างๆ  ประมาณ 138 ชาติพันธุ์ ได้แก่ พม่า มอญ ยะไข่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น ไต (ไทใหญ่) ชิน เป็นต้น เขตปกครองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ ย่างกุ้ง (14%) รองลงมาคือ อิรวดี (12%) และมัณฑะเลย์ (12%)    ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 38 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สำหรับรัฐที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ เนปิดอว์ (2%) ชิน  (0.9%) และกะยา (0.6%) คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากร 76  คนต่อตาราง กิโลเมตร เขตย่างกุ้งที่ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดที่ 716 คนต่อตารางกิโลเมตร ตาม ด้วยเขตมัณฑะเลย์ 200 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรร้อยละ 70 อาศัยอยู่ในเขตชนบท เขต/ รัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตชนบทมากที่สุด คือ

อิรวดี (86%), มะเกวย์ (85%), สะกาย (83%) และยะไข่ (83%)  ตามลำดับ เขตย่างกุ้งมีผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองมากที่สุด (70%) ตามด้วย กะฉิ่น (36%) และมัณฑะเลย์ (35%) ประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15-64 ปี) มีจำนวน ร้อยละ 67 ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นชายร้อยละ 85.2 และหญิงร้อยละ 50.5 มีอัตราการว่างงานร้อยละ 4

image054

[Top]

ศาสนา

        ประชาชนเมียนมาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ อิสลาม และฮินดู มีความยึดมั่น ในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่สั่งสมมา ตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในเรื่องจริยธรรม การนับถือศาสนา และการปฏิบัติตามประเพณีที่ได้รับการสืบทอดต่อกัน มา สังคมของชาวเมียนมาให้ความสำคัญกับระบบอาวุโส และระบบอุปถัมถ์ สถานภาพของชายจะสูงกว่าหญิง

[Top]

การแต่งกาย

       ผู้ชาย นิยมนุ่งลองจี (Longi) มีลักษณะคล้ายโสร่ง ส่วนใหญ่เป็นลายสก็อต ยาวตั้งแต่เอว หรือข้อเท้า สวมคู่กับเอ่งจี หรือไต้โป่ง คือเสื้อคลุมคอกลม แขนยาวอีกทีหนึ่ง หากต้องแต่งกายอย่างเป็นทางการ นิยมสวมกาวน์บาวน์ (Gaung Baung) หรือผ้าพันรอบ ศีรษะ แต่ปัจจุบันทำเป็นหมวกสำเร็จรูปเพื่อความสะดวก ในการใช้มาก
       ผู้หญิง นิยมนุ่งผ้าถุงหรือ ผ้าซิ่น ยาวถึงข้อเท้า สวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกยาวเป็นผ้าลูกไม้หลากหลายสี หากต้องเข้าร่วมงานฉลองงาน สำคัญต่างๆ นิยมใส่เครื่องประดับ

image058 image056

ภาพจาก https://www.pinterest.com

[Top]


อ้างอิง

[Top]

  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)(ออนไลน์)แหล่งที่มา: http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/92681/92681.pdf&title=92681
  • asean-info.com (สภาพทางภูมิศาสตร์ : เมียนมาร์) (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.asean-info.com/asean_members/myanmar_location_climate.html
  • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย (คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)(ออนไลน์)แหล่งที่มา http://www.aecthaibiz.com/aecadmin/uploads/20150506_111719.pdf
  • วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ประเทศพม่า)(ออนไลน์) แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 123 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้ใช้งาน

050461
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
156
154
1271
48095
2508
6712
50461

Your IP: 54.167.15.6
2018-12-15 21:09

แสดงรูปภาพแบบสุ่ม

05.jpg

ติดต่อ-ประสานงาน

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่ 222 ม.7 ต.แม่ปะ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 095-316-8999

 facebook     youtube 

email     twitter