ค้นหาข้อมูล

ประวัติศาสตร์

การลงทุน

| มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์ชเวซิกอง | เจดีย์ชเวมอดอร์ | เจดีย์โบตาทาวน์ | พระธาตุอินทร์แขวน | ทะเลสาบอิเล |
| ตลาดสก๊อต | หาดฮาปาลี | หาดซวงทา | ภูเขาโปปา |


1. มหาเจดีย์ชเวดากอง

         เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่ามากว่า 2000 ปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น หนังสือ Guinness Book of Records ได้จัดให้พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก องค์พระเจดีย์ปัจจุบันมีความสูงถึง 326 ฟุต กว้าง 1,355 ฟุต

travel01        พระเจดีย์ชเวดากองในยามค่าคืนจะเห็นเป็นสีทองเหลืองอร่ามดูงดงามวิจิตรตระการตาเป็นยิ่งนัก และที่องค์พระเจดีย์มีแสงทองระยับรอบองค์ เช่นนี้ ก็เพราะว่ามีทองคำน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม ซึ่งช่างพม่าใช้ทองคำแท้ๆ นำมาตีเป็นแผ่นหุ้มองค์พระเจดีย์ไว้  นอกจากนั้นยอดเจดีย์ยังประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 76.6 กะรัต ทางเข้าพระเจดีย์ชเวดากองนั้นมี 4 ทิศ แต่ทางเข้าใหญ่คือทางทิศใต้ซึ่งมีสิงห์สองตัวสูง 30 เมตรเฝ้าทางเข้าอยู่ เมื่อเข้าไปแล้วทุกท่านจะต้องถอดรองเท้าแล้วเจ้าหน้าที่จะพาเดินไปยังลานอธิษฐานและไปสักการะกราบไหว้ขอพรจากองค์พระเกศาธาตุ รอบลานจะมีวิหารใหญ่อันวิจิตรงดงามอีก 4 แห่งนอกจากนั้นไฮไลท์อีกแห่งของที่นี่ก็คือลานอธิษฐานซึ่งเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และที่ผ่านมาก็เคยมีคนใหญ่คนโตของไทยไปตั้งจิตอธิษฐานจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายท่านนอกจากนี้บริเวณลานจะมีจุดให้ยืนซึ่งเขาทำไว้โดยเฉพาะโดยยืนที่จุดนี้แล้วแหงนมองขึ้นไปบนยอดองค์พระเจดีย์ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นภาพความงดงามซึ่งหาดูได้ยากยิ่งของประกายเพชรระยิบระยับน้าหนัก 76.6 กะรัตที่ประดับบนยอดองค์พระมหาเจดีย์แห่งนี้

 

[Top]

2. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

travel02       เป็นมหาเจดีย์ 1 ใน 5 สุดยอดสิ่งศักสิทธ์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองรองจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรธามหาราชเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว เจดีย์ชเวซิกองมีรูปทรงเป็นระฆังคว่ำแบบศิลปะมอญบรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) องค์พระเจดีย์สูงราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต มีลวดลายปูนปั้นอยู่ 3 แถว และมีเจดีย์เล็ก ๆรูปทรงวิจิตรงดงามเรียงรายเป็นองค์บริวารอยู่โดยรอบ จุดที่น่าสนใจมีอีกหลายแห่งอาทิเช่น ระฆัง บุเรงนองซึ่ง  อยู่ในอาคารเล็กๆตั้งอยู่ทางซ้ายมือของซุ้มประตูสุดท้าย โดยพระเจ้าบุเรงนองให้หล่อมาถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อคราวยกทัพขึ้นมาตีเมืองอังวะ เมื่อพ.ศ.2100 มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอันงดงามหลายแห่ง รูปปั้นสิงห์สองตัวหัวเดียว ศาลาต่างๆ วิหารโบราณ และสถาปัตยกรรมศิลปะแบบเก่าแก่ของพม่าที่น่าชมอีกมากมาย

travel03

[Top]

3. เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตา

travel04

       มหาเจดีย์แห่งนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญและพม่าซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสวยงาม ปัจจุบัน พระมหาเจดีย์ชเวดอว์ ถือเป็นอีก1 ใน 5มหาบูชาสถานของพม่า และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดีอีกด้วยในพระมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น มหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้เป็นสุดยอดพุทธบูชาของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย

travel05       เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา ) เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี พม่าเรียกพระธาตุมุเตาว่า ‘ชเวมอดอ’ หมายถึง มหาเจดีย์พระเจ้าทองคำส่วนในภาษามอญ แปลว่า ‘จมูกร้อน’ เพราะเจดีย์มีขนาดสูงถึง 114 เมตร ทำให้ผู้ที่ไปสักการะต้องแหงนหน้าจนคอตั้งบ่า ถึงจะมองเห็นยอดเจดีย์ เป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าแผดเผาจมูกจนแสบร้อน ชาวพม่าส่วนใหญ่ทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ยามว่างจากการทำงานจะนิยมไปทำบูญและนั่งสมาธิกันที่วัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นแล้วอดที่จะชื่นชมเสียมิได้

[Top]

4. เที่ยวพม่า “เจดีย์โบตาทาวน์”

travel06

       ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านับถือเป็นอย่างมาก และเป็นมหาเจดีย์อีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระเกศาธาตุถูกบรรจุประดิษฐานไว้กลางเจดีย์ ต้องเดินไปตามช่องทางเดินเล็กๆ เพื่อเข้าไปยังด้านในใจกลางองค์เจดีย์ จึงจะได้เห็นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในมณฑปครอบแก้วใส ซึ่งมีเพียงแค่กระจกกั้นเท่านั้น เรียกว่าได้กราบสักการะและขอพรกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว


 travel07

       ที่วิหารด้านข้างเจดีย์ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นยิ่งนักและเป็นอีกแห่งที่ให้นักท่องเที่ยวมากราบสักการะเพื่อเป็นศิริมงคล แต่ความโดดเด่นที่ทำให้เจดีย์โบตาทาวน์แห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของเทพทันใจหรือนัตโบโบยี ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาริมน้ำด้านข้างของเจดีย์ เชื่อกันว่าพรที่ขอจะสมปรารถนารวดเร็วทันใจ สมกับคำว่า เทพทันใจ นั่นเอง เจดีย์โบตาทาวน์ ไม่ได้มีเพียงแต่เทพทันใจ เท่านั้น แต่ยังมี เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจดีย์ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคราช. เชื่อกันว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวัง

travel08

[Top]

5. พระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย”

      travel09        เมืองไจก์โถ่ ในรัฐมอญเป็น 1 ใน 5 ของมหาบูชาสถานของประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ มีตำนานเล่ากันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อนำเอาพระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ ใครได้มาสักการจะได้สั่งสมอานิสงส์ไปเกิดบนแดนสวรรค์
travel10        พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 1,200 เมตร สร้างตั้งไว้บนก้อนหินสิทอง สูงถึง 5.5 เมตร เส้นรอบวงของก้อนหินราว 17 เมตร มองดูคล้ายก้อนหินที่ตั้งอยู่อย่างหมิ่นเหม่ใกล้จะตก การเดินทางมานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนไม่ธรรมดาเลยละครับ ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นเลยทีเดียว โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องมาจอดรถที่เชิงเขาและขึ้นรถ 6 ล้อแบบไม่มีหลังคาและมีไม้กั้นขึ้นมาสองข้างไปอีกครึ่งชม.ระยะทางประมาณ 8 กม.เพื่อไปลงที่จุดเดินเท้าซึ่งต้องเดินขึ้นเขาไปอีก 1 ชม. แต่ถ้าเดินไม่ไหวก็มีเสลี่ยงแบบสี่คนหามไว้คอยบริการซึ่งค่าบริการไม่ถูกเลยประมาณ 700-800 บาทแถมมีการขอซื้อน้า ขอทิปไปตลอดทาง เรียกว่าได้ทั้งทำบุญและทำทานไปพร้อมๆกันเลย ลงจากเสลี่ยงหรือบางท่านเดินเท้า อีกไม่ไกลจะมีโรงแรมให้พักเหนื่อยก่อนจะเดินไปอีกเพื่อนมัสการองค์พระธาตุ และที่โรงแรมบนเขาแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในการชมทั้งพระธาตุอินทร์แขวน วัดวาอารามแห่งอื่นๆ เจดีย์สวยๆและได้ชมวิวธรรมชาติอันงดงามของรัฐฉานในแบบพาโนรามาเลยทีเดียว

travel11

[Top]

6. ทะเลสาบอิเล (Inle Lake) ประเทศพม่า

 travel12       ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงามของรัฐฉาน ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนี่งของพม่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและแนวเขาที่อยู่รายรอบ อีกทั้งความแปลกของการพายเรือด้วยเท้า..ของชาวอินทา (In-Tha) “ลูกทะเลสาบ”..แห่งอินเล ซึ่งสร้างความแปลกตาแปลกใจต่อนักท่องเที่ยวต่างถิ่นผู้มาเยือน นอกจากนั้นยังมีการทำสวนลอยน้าของชาวอินทาซึ่งยังสร้างความอัศจรรย์ใจและน่าทึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้มาพบเห็นยิ่งนัก ชาวอินทาจะนำเอาวัชพืชลำต้นกลวงเช่น ต้นอ้อ ที่ขึ้นในน้ำมาตากแห้งแล้วมัดรวมกันเป็นแพ แล้วงมเอาดินโคลนที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาวางบนแพ ผูกเชือกยึดไว้ด้วยไม้ไผ่ไม่ให้ลอยไปมา และใช้เป็นแพเพาะปลูกพืชผัก อาชีพหลักของชาวอินทาคือการประมงและการทำสวนลอยน้าโดยเฉพาะมะเขือเทศที่นี่มีชื่อเสียงว่าอร่อยมาก นอกจากนั้นก็มีผักอื่นๆ เช่น แตงกวา ถั่ว มะเขือยาว ฯลฯ สินค้าเกษตรเหล่านี้จะถูกส่งออกไปขายยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศพม่า ริมทะลสาบอิเลจะมีตลาดนัดของชาวพื้นเมืองสำหรับขายผลผลิตจากท้องถิ่นและชาวเขาบนดอยจะนำของพื้นเมืองมาขายในราคาที่ไม่แพง จุดที่น่าเที่ยวอีกแห่งของทะเลสาบอินเลก็คือวัดผ่องด่ออู วัดนี้มีพระบัวเข็มอันโด่งดัง ลักษณะเป็นพระ 5 องค์ แกะสลักจากไม้จากต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระทั้งห้าองค์เป็นพระที่ไม่มีใบหน้าปากจมูก แต่เดิมองค์พระมีขนาดเพียง 6 ซม.ด้วยความศักดิ์สิทธ์และมีผู้มากราบไหว้ปิดทองกันอย่างมากมายทำให้ปัจจุบันองค์พระเกือบจะกลายเป็นทรงกลมโดยมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 6 เท่า

[Top]

7. ตลาดสก๊อต (Scott Market)

       หรือเรียกอีกอย่างว่า ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung San Market)  แหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นศูนย์รวมสินค้านานาชนิด สินค้าที่วางจำหน่ายมีหลากหลาย ตั้งแต่อาหารพิ้นเมืองและอาหารนานาชาติ  เสื้อผ้า  ของที่ระลึก เครื่องเงิน, อัญมณี , พระพุทธรูปไม้ เทวรูปที่ทำด้วยไม้จันทน์, เครื่องลงรักปิดทอง, ถ้วยชามกังไสจีน, เครื่องแก้วเจียระไนแบบโบราณ, , ผ้าไหม ไปจนถึงบรรดาสมุนไพรและของป่าหายาก สนนราคาสามารถต่อรองกันได้ หากนักท่องเที่ยวคนไหนมีความสามารถในการต่อรองก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว สินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกก็ได้แก่ ภาพวาดสีน้ำมันสวยๆซึ่งมีทั้งรูปวิวทิวทัศน์ รูปประเพณีเทศกาลต่างๆ และรูปหญิงสาวพม่าโดยภาพเหล่านี้งดงามเหมือนจริงและราคาไม่แพง ตลาดแห่งนี้ตั้งชื่อตามผู้สร้างคือมิสเตอร์สก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ลักษณะเป็นอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกัน สินค้ามีขายแทบทุกชนิดราคาไม่แพง คล้ายจตุจักรบ้านเรา ตลาดสก็อต เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 17.00 น.

travel14

[Top]

8. “หาดฮาปาลี” (Ngapali Beach) เมืองตั่งตแว รัฐยะไข่

travel15

       ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศพม่า  และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ชายหาดแห่งนี้มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นมหาสมุทร อินเดียได้อย่างชัดเจน ในบริเวณชายหาดมีโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งไว้ คอยบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้บริเวณชายหาดหาดฮาปาลียังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง สถานที่ที่คุณจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการทำประมงแบบดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น

travel16

[Top]

9. หาดซวงทา (Chaung Tha Beach)

 travel17       หาดซวงทา หรือ เซาทา เป็นชายหาดที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านซวงทาเมืองปะเต็น เขตอิระวดี ซึ่งล่าสุดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดแห่งใหม่ที่กำลังมาแรงเป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว อากาศยังบริสุทธิ์สดชื่น หาดทรายสวยสะอาดปราศจากมลพิษ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยชอบหาดที่มี ผู้คนพลุกพล่าน เป็นชายหาดแห่งเดียวในพม่าที่มีเจดีย์ ขนาดเล็กตั้งอยู่ริมทะเล โดยเจดีย์ถูกสร้างขึ้นบนภูเขาหินปูนขนาดเล็กซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้สุดของหาด นอกจากนี้ ในบริเวณหาดซวงทายังมีหมู่บ้านชาวประมง มีร้านขายสินค้าที่ระลึกจำพวกเปลือกหอยทะเล รวมไปถึงป่าโกงกางยักษ์ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับ ความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ หาดซวงทายังมีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลสดและสามารถต่อรองราคาได้ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การไปเยือนหาดแห่งนี้มากที่สุด คือ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนนอกจากฤดูนี้ชายหาดจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะเป็นชายหาดแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

travel18

[Top]

10. ภูเขาโปปา (Mount Popa) สถานที่ท่องเที่ยวพม่า

travel19       หรือเรียกว่า มหาคีรีนัต ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพุกามราว 50 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นภูเขาไฟ แต่ปัจจุบันได้ดับไปแล้ว มีความสูงประมาณ 1,518 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และบนยอดเขายังเป็นที่ตั้งของ “วัดตุง คาลัท” (Taung Kalat Temple) วัดพุทธที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองพุกาม แม้ยืนอยู่ที่ระยะไกลหลายสิบกิโลเมตรก็ยังสามารถมองเห็นยอดเจดีย์สีทองเหลืองอร่ามของวัดได้อย่างชัดเจน ภูมิทัศน์โดยรอบภูเขาไฟโปปา เต็มไปด้วยบ่อน้ำพุและลำธารเล็กๆ ราว 200 แห่ง ภูเขาโปปา ถูกเล่าขานกันว่าเป็นที่สถิตของเหล่า “นัต” หรือ วิญญาณ ภูตผี จึงมีการตั้งศาล และนำรูปปั้นเหมือนจริงของผู้เสียชีวิตตั้งไว้ให้คนกราบไหว้บูชา นัตที่มีชื่อเสี่ยงของที่นี่ คือ นัตโบโบยี หรือ 1 ในเทพทันใจของพม่า เหมาะสำหรับคนใจร้อนที่อยากได้โชคลาภแบบทันใจ

travel20

[Top]


ที่มา :

amazingthaisea. (2560). เที่ยวพม่า 10 สถานที่ท่องเที่ยวประเทศพม่า (ออนไลน์) สืบค้นเมือ กรกฎาคม 2560. จาก https://amazingthaisea.com

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้ใช้งาน

267876
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
168
216
583
265598
1120
6635
267876

Your IP: 18.205.26.39
2023-12-05 19:42

แสดงรูปภาพแบบสุ่ม

05.jpg

ติดต่อ-ประสานงาน

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่ 222 ม.7 ต.แม่ปะ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 095-316-8999

 facebook     youtube 

email     twitter