ค้นหาข้อมูล

ประวัติศาสตร์

การลงทุน

 • slide1
 • slide2
 • slide3

| ชื่อเต็ม | ธงชาติ | ตราแผ่นดิน | ลักษณะ | ดอกไม้ประจำชาติ |


ประเทศพม่า (อังกฤษ: Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (อังกฤษ: Republic of the Union of Myanmar

           เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๒ (ค.ศ.๑๙๘๙) ได้มีประกาศในจดหมายข่าวของราชบัณฑิตยสถานของไทย  ประจำเดือนมิถุนายนของปีนั้น แถลงถึงนามใหม่ของประเทศพม่า ความว่า สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งมายังกระทรวงการต่างประเทศของไทย ถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศพม่าจากเดิมคือ The Union of Burma เป็น The Union of Myanmar นั่นคือให้เปลี่ยนจาก สหภาพพม่า เป็น สหภาพเมียนมานั่นเอง แต่ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเห็นว่า คนไทยรู้จักและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศนี้ในชื่อว่า พม่า มาแต่โบราณกาล จึงเห็นควรให้คงเรียกชื่อประเทศดังกล่าวในภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่า "สหภาพพม่า" ตามที่เคยใช้มาแต่เดิม เช่นเดียวกับที่เรียกชื่อประเทศอื่นๆอีกมากมายโดยไม่ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษของประเทศนั้น เช่น จีน (China) ญี่ปุ่น (Japan) โปรตุเกส (Portugal) อังกฤษ (England) ฝรั่งเศส (France) นั่นคือราชบัณฑิตยสถานมิได้บัญญติ
คำใหม่สำหรับชื่อ Myanmar ในภาษาไทย หากให้คงใช้ว่า "พม่า"

อ่านเพิ่มเติม: ชื่อเต็มประเทศพม่า

| ลักษณะภูมิประเทศ | ลักษณะภูมิอากาศ | เวลา |


ลักษณะภูมิประเทศ

         สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาคนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้
เมียนมาร์ตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,832  กิโลเมตร  มีพรมแดนตติดต่อกับ 5 ประเทศ คือ

 • ประเทศจีน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประเทศลาว ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ประเทศไทย ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ประเทศอินเดีย ทางด้านทิศตะวันตก
 • ประเทศบังกลาเทศ ทางด้านทิศตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม: ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เวลา

| เชื้อชาติ | ศาสนา | การแต่งกาย |


เชื้อชาติ

          เมียนมาร์มีประชากรประมาณ 51.48 ล้านคน (2557) ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ต่างๆ  ประมาณ 138 ชาติพันธุ์ ได้แก่ พม่า มอญ ยะไข่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น ไต (ไทใหญ่) ชิน เป็นต้น เขตปกครองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ ย่างกุ้ง (14%) รองลงมาคือ อิรวดี (12%) และมัณฑะเลย์ (12%)    ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 38 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สำหรับรัฐที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ เนปิดอว์ (2%) ชิน  (0.9%) และกะยา (0.6%) คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากร 76  คนต่อตาราง กิโลเมตร เขตย่างกุ้งที่ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดที่ 716 คนต่อตารางกิโลเมตร ตาม ด้วยเขตมัณฑะเลย์ 200 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรร้อยละ 70 อาศัยอยู่ในเขตชนบท เขต/ รัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตชนบทมากที่สุด คือ

อ่านเพิ่มเติม: เชื้อชาติ ศาสนา การแต่งกาย 

| เมืองหลวง | เมืองสำคัญ เมืองเศรษฐกิจ | อ้างอิง |


เมืองหลวง

             กรุงเนปิดอว์ (Nya Pyi Daw) เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของเมียนมา ย้ายเมื่อ พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางประเทศ ระหว่างย่างกุ้งกับมัณฑะเลย์ ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือประมาณ 360 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 7 พันตารางกิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงย่างกุ้งใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

             กรุงเนปิดอว์ มีการออกแบบวางผังเมืองเป็น 4 เขตหลัก ได้แก่

 1. เขตราชการ (Ministry Zone)
 2. เขตโรงแรม (Hotel Zone)
 3. เขตอุตสาหกรรม (IndustryZone)
 4. เขตทหาร (Military Zone)

อ่านเพิ่มเติม: เมืองหลวง เมืองสำคัญ เมืองเศรษฐกิจ

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้ใช้งาน

050446
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
141
154
1256
48095
2493
6712
50446

Your IP: 54.167.15.6
2018-12-15 20:23

แสดงรูปภาพแบบสุ่ม

01.jpg

ติดต่อ-ประสานงาน

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่ 222 ม.7 ต.แม่ปะ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 095-316-8999

 facebook     youtube 

email     twitter